De eerste echte christelijke hosting provider

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland. 

Op deze website willen wij ons graag aan u voorstellen en u op de hoogte stellen van onze kerkdiensten en activiteiten.

WIE ZIJN WIJ?

De Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland. Wij zijn een enthousiaste kerkelijke gemeente, onderdeel van de landelijke PKN. Waar wordt samengewerkt tussen tal van gemeenteleden en hun predikant in werkgroepen, commissies en kerkenraad:

  • waar de geloofsruimte wordt gekenmerkt door openheid
  • die zich met het geloofsgesprek dienstbaar wil opstellen binnen en buiten de gemeente
  • die midden in de dorpsgemeenschap wil staan.

   foto: Ruud Gortworst

Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We werken aan een nieuwe website voor de nieuwe gemeente. Wilt u dit volgen kijk dan op Protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland protestantsekerk.net

   

Kerk Zuiderwoude (gebouwd 1877)      Kerk Uitdam (gebouwd 1937)

 

Pastorie te Zuiderwoude (gebouwd 1912)

De kerk van Zuiderwoude is een rijksmonument en is in 2 fasen gerestaureerd. Het exterieur in 1995 en het interieur in 2004. Sinds maart 2007 bezit de kerk een monumentaal orgel uit 1863, gerestaureerd en geplaatst achter het oude z.g. Knipscheer front door Orgelmakerij Steendam uit Roodeschool (www.orgelmakerijsteendam.nl). Pronkstuk is de fraaie preekstoel uit de 17e eeuw, afkomstig uit het vorige kerkgebouw.                     

  

Het orgelfront met daarachter het gerestaureerde orgel.

 Het interieur van de kerk in Zuiderwoude

 


Adres van het kerkgebouw in Zuiderwoude: Zuiderwouder Dorpsstraat 1, 1153 PB.  Postadres: Zuiderwouder Dorpsstraat 29 1153 PD Zuiderwoude 

Adres van het kerkgebouw in Uitdam: Uitdammer Dorpsstraat 43, 1154 PT. Postadres: Zuiderwouder Dorpsstraat 29 1153 PD Zuiderwoude. 

 


E-mailadres: info@kerkzuiderwoude.nl 

Predikant: Vacature

Voorzitter kerkenraad: Mevr. C. Vlaming, telefoon 06-48010890 vlaver@wxs.nl

Scriba/contactpersoon Broek in Waterland: Mevr. A. Nielsen, 020-4031388   npnielsen@ziggo.nl       

Contactpersoon Zuiderwoude: E.A. Honingh, telefoon 020-4033243 edenadrie@hetnet.nl  

Secretaris Diaconie: K.T. Nieuwkoop, telefoon 020-3584979 jaspernieuwkoop@gmail.com


Bankrekeningnummer: NL31RABO0310703301 t.n.v. Prot. Gem. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland    

RSIN nummer gemeente: 863344422

Bankrekeningnummer: NL58RABO0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland 

RSIN nummer diaconie: 863344434