De eerste echte christelijke hosting provider

HULP GEZOCHT BIJ HET KINDERFESTIVAL !

Op zaterdag 14 september a.s. organiseren de kerken van Watergang, Ilpendam, Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland, Monnickendam, Marken, Zunderdorp, Ransdorp en Holysloot een ``kinderfestival`` voor alle kinderen van Waterland in Zunderdorp van 15.00 u. tot 17.00.

Ouders en grootouders kunnen gezellig meedoen en genieten van een hapje en een drankje.

Het Kinderfestival vindt plaats in het land naast de kerk (Achterlaan 12). De entree is gratis.

Dit kinderfestival wordt voor de eerste keer georganiseerd en heeft als doel de start van het nieuwe kerkelijk jaar feestelijk in te luiden onder het motto “kerk zijn voor de hele omgeving”.

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen komen met hun ouders en grootouders.

Kinderen kunnen genieten van een theatervoorstelling, meedoen met verschillende kinderspelletjes en lekker springen op verschillende springkussens.

Ook zijn er heerlijke pannenkoeken en poffertjes.

Voor deze dag kunnen we nog hulp gebruiken!

Wij zoeken nog mensen die pannenkoeken bakken, kinderspelletjes willen begeleiden,

helpen bij het parkeren en willen helpen in de catering.

Meld je even aan bij ds. Charlotte Kremer


 

GESPREKSKRING

Dit seizoen gaat de gesprekskring in een nieuwe vorm verder. Deze keer komen we samen in Broek in Waterland, vanaf 1 oktober iedere eerste dinsdag van de maand om 20.15 uur.

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje ’10 moeilijke vragen en hun antwoorden’ van Nienke Algera. Daarin staan onderwerpen centraal waar je erg verschillend over kunt denken.

‘Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?’

‘Wat heb je aan geloof?’

‘Kun je God bewijzen?’

 ‘Wat moeten we met Jezus?’

We nodigen iedereen uit om ideeën te delen, elkaar te inspireren, en samen te zoeken naar antwoorden die bij ieder van ons passen.

Geef je op bij ds. Martien Pettinga of bij ds. Charlotte Kremer


 

ACHT WEKEN WAS DE KERK ELKE DAG OPEN!

Mensen van dichtbij en van ver weg hebben onze kerk bezocht.

Soms om te schuilen, soms om de koelte op te zoeken.

De kerk was een plek om stil te zijn, even te rusten, om iets te kopen, om de tentoonstelling te bekijken of om gewoon een praatje te maken.

Er zijn heel wat kopjes thee/koffie aangeboden wat door de bezoekers erg werd gewaardeerd.

De openstelling heeft voor het onderhoud van de kerk het mooie bedrag van ruim € 3200,- opgebracht.

Hartelijk dank aan de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben door aanwezig te zijn als gastvrouw-heer, door boeken of andere mooie spulletjes te brengen, de dames van de vrouwenvereniging die weer van alles gemaakt hadden en natuurlijk de mensen die iets gekocht hebben.

Ook de CatharinaStichting willen we niet vergeten, de tentoonstellingscommissie heeft ook dit jaar weer gezorgd dat er tijdens de zomeropenstelling twee mooie exposities waren.    

Namens de kerkelijke gemeente, Ed en Adrie Honingh


LITURGISCHE KLEDEN VOOR DE KERK VAN ZUIDERWOUDE

Op zondag 17 maart 2019 worden de liturgische kleden in gebruik genomen.

Dit gebeurt in de kerk van Zuiderwoude in de kerkdienst die om 10.00 uur begint en waarin de maakster en kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt voor gaat. Een feestelijke dienst waarin uitleg gegeven wordt over de liturgische kleuren van het liturgische jaar.  

 

De voorbereidingsgroep heeft onder leiding van Anne-Marie gezocht naar symbolen die bij de Protestantse Gemeente van Zuiderwoude-Uitdam passen. Zo zijn er vier prachtige kleden ontworpen en gemaakt.

 

Anne-Marie van der Wilt is theoloog en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk.

“Boeiend vind ik het om te zien welke rol kunst kan hebben in het beter verstaan van bijbel en traditie, liturgie en liturgisch jaar. Mijns inziens is het nodig dat er in onze moderne samenleving meer dan ooit een vertaalslag gemaakt wordt tussen bijbel, traditie, liturgie, liturgisch jaar en het dagelijks leven."

 

Liturgische kleden, ook wel Antependia of Paramenten genoemd geven de liturgische periodes in verschillende kleuren aan in de kerk.

Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. Op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). 

 

    

 


                  

 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.       


 

 ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2019 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 
 


BELASTINGAFTREK KERKBALANS

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

De Kerkrentmeesters

 


LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo de diepere betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz.,  alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten. Het is goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

riadeoude@hetnet.nl of 06-20266698.

 

liturgische schikking pasen 2019  


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei 2018 ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei 2018. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het is mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij  Ria de Oude, riadeoude@outlook.com