De eerste echte christelijke hosting provider

 

LITURGISCHE KLEDEN VOOR DE KERK VAN ZUIDERWOUDE

Op zondag 17 maart 2019 worden de liturgische kleden in gebruik genomen.

Dit gebeurt in de kerk van Zuiderwoude in de kerkdienst die om 10.00 uur begint en waarin de maakster en kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt voor gaat. Een feestelijke dienst waarin uitleg gegeven wordt over de liturgische kleuren van het liturgische jaar.  

 

De voorbereidingsgroep heeft onder leiding van Anne-Marie gezocht naar symbolen die bij de Protestantse Gemeente van Zuiderwoude-Uitdam passen. Zo zijn er vier prachtige kleden ontworpen en gemaakt.

 

Anne-Marie van der Wilt is theoloog en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk.

“Boeiend vind ik het om te zien welke rol kunst kan hebben in het beter verstaan van bijbel en traditie, liturgie en liturgisch jaar. Mijns inziens is het nodig dat er in onze moderne samenleving meer dan ooit een vertaalslag gemaakt wordt tussen bijbel, traditie, liturgie, liturgisch jaar en het dagelijks leven."

 

Liturgische kleden, ook wel Antependia of Paramenten genoemd geven de liturgische periodes in verschillende kleuren aan in de kerk.

Op feestdagen is die kleur wit (de puurheid en zuiverheid en het licht), tijdens de advents- en veertigdagentijd is de kleur paars (de kleur van inkeer), rood wordt gebruikt als kleur van liefde, passie en vuur – voor gebeurtenissen waarbij de Heilige Geest een rol speelt:  Pinksteren, en wanneer er ambtsdragers bevestigd worden of kinderen gedoopt. Op de overige zondagen is de kleur groen (hoop, groei en toekomst). 

 

    

 


 DIACONALE ZONDAG (26 mei)

De diaconieën van Zuiderwoude – Uitdam en Broek in Waterland zitten niet stil. Zij investeren in heel veel verschillende goede doelen en initiatieven in de buurt en wereldwijd. Ze dragen bij aan allerlei activiteiten in de gemeenten, zoals het ouderenpastoraat en wat er voor kinderen wordt georganiseerd. Maar vaak werkt de diaconie heel bescheiden achter de schermen, en is het daardoor niet zo zichtbaar wat er allemaal gedaan wordt. Op 26 mei vieren we een diaconale zondag. De dienst staat dan in het teken van alle diaconale projecten en activiteiten, er zijn bijzondere gasten en we sluiten af met een gezellige lunch. Ook een goede gelegenheid om al uw vragen aan de diakenen te kunnen stellen!

 


WATERLAND –KERKENLAND 2019

22-23 juni Zuidroute

29-30 juni Noordroute

Voor het vierentwintigste achtereenvolgende jaar Waterland-Kerkenland.

Muzikale fietsroutes, die  u door het prachtige Noord-Hollandse landschap voeren, naar kerken, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.

De tocht op 22 en 23 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute.

Met de Noordroute, op 29 en 30 juni, fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, de R.K. Kerk van Monnickendam en dit jaar ook de Grote Kerk van Monnickendam.

De kerk van Broek in Waterland is dit jaar niet beschikbaar 

De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten.

U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen.

Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50.

www.waterland-kerkenland.nl


BEACHCHALLENGE HEMMELAND (6 juli)

De kerken van Waterland (Monnickendam, Broek, Zunderdorp, Ilpendam, Watergang, Zuiderwoude en Uitdam) organiseren op 6 juli ook dit jaar weer een Beachchallenge voor alle jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Je hoeft niet bij de kerk te horen om mee te doen! Vorig jaar was het een groot succes, met zo’n 50 deelnemers. Het wordt weer een gezellig zomerfestival, met sportieve strandspellen, barbecue en kampvuur. In de Beachchallenge strijden de teams (van ongeveer vijf personen) uit de verschillende plaatsen tegen elkaar op het strand.

We verwachten veel jongeren, dus meld je even aan als je de eer van Zuiderwoude wil verdedigen!

Aanmelden kan op charlottekremer@hetnet.nl .

 


GASTVROUWEN/HEREN & SPULLEN VOOR KERK OPEN ?

Vanaf maandag 1 juli t/m zondag 24 augustus 2019 is de kerk van Zuiderwoude weer elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur. Zonder gastvrouwen of gastheren, die tijdens de openingstijden aanwezig willen zijn, is dit niet mogelijk. Het is leuk om te doen en de bezoekers stellen het erg op prijs dat ze gastvrij ontvangen worden.

Verder zijn we op zoek naar mooie spulletjes die het waard zijn om een tweede leven te krijgen. Deze willen we verkopen, de opbrengst komt ten goede aan de kerk. Ook goede boeken zijn welkom.

Kunt u iets voor ons betekenen? We horen het graag.

Ed en Adrie Honingh 020-4033243 edenadrie@hetnet.nl 

 


KERK OPEN

Vanaf maandag 1 juli t/m zondag 24 augustus 2019 is de kerk van Zuiderwoude weer elke dag open van 12.00 tot 15.00 uur.

Een heerlijke plek om even te rusten tijdens een fietstocht of wandeling.

Kom vrijblijvend binnen en geniet van de wisselende expositie.

Voorin de kerk is een klein stiltecentrum ingericht met een tekst voor elke dag en de mogelijkheid om een kaars aan te steken.

Verder verkopen we mooie tweedehands boeken, fotokaarten, eigengemaakte jams en sappen, de echte hand gebreide sokken en ander handwerk. De opbrengst hiervan is voor het onderhoud van de kerk. Ook kunt u terecht voor toeristische informatie.

U bent van harte welkom om een kijkje nemen!

 


                  

 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk


Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.   


 ANBI STATUS

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zowel het College van Kerkrentmeesters als het College van Diakenen hebben voldaan aan de voorwaarden om vanaf 2016 in aanmerking te komen voor de ANBI status. Hierdoor blijft het ook in 2019 mogelijk om giften aan de kerk als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting op te geven. Een ANBI is bovendien vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI gegevens kunt u vinden op onze website onder de rubriek ANBI. 


 BELASTINGAFTREK KERKBALANS

 

Met Actie Kerkbalans vragen de plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerkgebouwen maar ook voor de pastorale zorg en de plaatselijke kerkelijke projecten en activiteiten.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw belastbaar inkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het belastbaar inkomen aftrekbaar.

Een zogenoemde periodieke gift is volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Veel actieve kerkleden geven ieder jaar een vast bedrag. Door die gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, komt u voor volledige aftrek in aanmerking. De verplichting vervalt bij uw overlijden of (indien van toepassing) uw partner. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met Ed Honingh, telefoon 020-4033243.

Behalve de leden worden ook de niet-leden (vrienden van de kerk) deze maand via een brief om een bijdrage gevraagd. Ook hun steun is voor ons onmisbaar.

 

Het werk van de kerk in Zuiderwoude en Uitdam is het steunen waard.

 

Uw bijdrage is hartelijke welkom op bankrek. NL31RABO0310703301 t.n.v. Protestantse  Gemeente Zuiderwoude-Uitdam 

 

De Kerkrentmeesters

 


LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo de diepere betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz.,  alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten. Het is goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

riadeoude@hetnet.nl of 06-20266698.

 

liturgische schikking pasen 2019  


Samengaan

Al jarenlang zijn we in gesprek met de kerkelijke gemeenten van Monnickendam en Broek, en  binnenkort gaan we een belangrijke stap zetten. We koesteren de samenwerking met Monnickendam, en houden dat (voorlopig) zoals het nu is. En we slaan met de Protestantse Gemeente Broek de weg in van samengaan. Op 27 mei 2018 ondertekenen we in een feestelijke dienst de intentieverklaring die u bij deze gemeentebrief aantreft.

Het is een bijzonder proces van naar elkaar toe groeien, steeds meer aan elkaar wennen, onderzoeken wat al samen kán, en kijken wat we juist apart willen houden.

De vergelijking met een huwelijk is in de afgelopen tijd al vaak gemaakt. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, als aanduiding voor de fases van het proces van samengaan: nadere samenwerking, federatie, fusie. Zo stapsgewijs steeds hechter tot we uiteindelijk één gemeente vormen.

Maar ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ is wel typisch iets van onze tijd en onze cultuur. Lang niet overal op de wereld is dit de manier waarop een verbintenis tussen twee mensen tot stand komt. Bij ons gaat dat (tegenwoordig) zo; we trouwen niet met de eerste de beste, we willen iemand die aan al onze eisen voldoet. Belangrijk ook, want je wil het toch het liefst je leven lang uithouden met je partner. Omdat we kritisch zijn, trouwen we tegenwoordig ongeveer tien jaar later dan de generatie van onze ouders dat deed. En helaas redt een groot aantal huwelijken het vervolgens toch niet.

In Bijbelse tijden ging het er heel anders aan toe, als het op trouwen aankwam. In het eerste Bijbelboek lezen we hoe Abraham een vrouw regelt voor zijn zoon Isaak (Genesis 24:59 – 67). Geen kritische voorkeur voor opleidingsniveau of hoe ze eruit ziet (de meisjes waren daar destijds overigens toch allemaal ongeschoold en brunettes), maar gewoon een meisje uit dezelfde stam. Abraham stuurt een knecht om een bruid te zoeken, en die vindt haar heel eenvoudig: gewoon het eerste het beste meisje bij de bron die hem en zijn kamelen te drinken geeft. Het meisje, Rebecca, mag zelf kiezen of ze mee wil met de knecht naar die onbekende bruidegom Isaak. Ze zegt ‘ja’, en gaat mee. Niks geen ‘verliefd, verloofd, getrouwd’. In de Bijbel is een huwelijk vooral functioneel: een zakelijke overeenkomst, een verbond, een rationeel besluit om samen verder te gaan.

Onze gemeenten staan aan het begin van dit proces van samengaan. Dat is spannend want iets nieuws beginnen betekent ook iets achterlaten dat vertrouwd en dierbaar is. Een beetje ongewis is het ook wel. En hoewel we graag met elkaar optrekken is van ‘verliefdheid’ vast niet bij iedereen sprake. Het huwelijk van Isaak en Rebecca is misschien een mooi beeld daarbij. We hoeven niet samen te gaan omdat we zo verschrikkelijk gek zijn op elkaar. We gaan samen omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kerken in onze dorpen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen willen laten zien dat we bij elkaar horen als gemeente van Christus. Omdat we onze krachten willen bundelen. Omdat we samen efficiënt en effectief willen functioneren. Omdat het fijn is om met wat meer mensen in de diensten samen te komen.

Isaak krijgt zomaar een huwelijkspartner voorgeschoteld - een meisje dat hij nog nooit eerder heeft gezien. Niks ‘verliefd, verloofd, getrouwd’, een verstandshuwelijk om het voortbestaan van de stam te garanderen. Maar, zo staat er: ‘Hij nam haar tot vrouw, en ging van haar houden’. Blijkbaar kan het ook andersom; eerst getrouwd, en dan pas verliefd.

Ik ben eerlijk gezegd al mijn hart een beetje aan het verliezen aan onze samenwerkingspartner, en ik zie in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dat we al best gek op elkaar zijn. Maar er kan dus ook nog heel wat gebeuren! Op 27 mei ondertekenen we die intentie, dat verlangen,- startschot voor trouwplannen. Reden voor feest!

ds. Charlotte Kremer 

Zondag 27 mei 2018 Het ondertekenen van de intentieverklaring.


INTENTIEVERKLARING

Wat een feestelijke dienst was het, op 27 mei 2018. Toen ondertekenden de moderamina van de Protestantse Gemeenten Broek in Waterland en Zuiderwoude – Uitdam een intentieverklaring om de onderlinge samenwerking in de komende jaren te intensiveren tot samengaan. We sloten de dienst af met een gezellige, zonovergoten picknick op het erf van de kerk.  Voorzichtig zetten we intussen de eerste stappen: de diakenen hebben samen vergaderd, de kerkrentmeesters ook, de ouderlingen doen dat binnenkort. We maken plannen voor een gezamenlijk kerkblad. We ontdekken hoe in de andere gemeente gewerkt wordt, waar de verschillen zijn, en wat we in elkaar herkennen. En inmiddels kerken we ook al een tijdje twee keer per maand samen, en dat bevalt goed. Vaak hoor ik gemeenteleden na afloop van gezamenlijke diensten opmerken dat het vooral zo fijn zingen is, met z’n allen. Mooi dat we zo elkaar versterken om de lofzang gaande te houden in onze dorpen.


DE KERK ALS TROUWLOCATIE

Het is mogelijk om naast het kerkelijk huwelijk, de kerk van Zuiderwoude te huren als trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

De gemeenteambtenaar wordt door het bruidspaar zelf geregeld. Informatie kan ingewonnen worden bij riadeoude@hetnet.nl