De eerste echte christelijke hosting provider

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor ieder van ons schoon water en brood,

een veilige plek, een plaats om te schuilen,

een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God

naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk.

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:

het delen van macht is deel van ons plan.

 

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,

want iedere stem geeft klank aan het koor.

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;

ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,

genadig begin van goddelijk recht.

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

een plaats om te zijn, een plaats om te worden

getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht

doen:

zij scheppen geluk.

 


Overdenking

Aan tafel!

In de vakantie kwam een vriendinnetje van één van onze dochters logeren. Er stonden pannenkoeken op het menu. Het waren warme dagen, dus we hadden de tafel buiten gedekt. Toen we de stroop en de poedersuiker aan elkaar doorgaven zei het meisje: “Dat vind ik nou zoiets fijns: aan tafel eten. Dat doen wij thuis nooit”. Ze komt uit een leuk gezin en ik weet dat ze niets tekortkomt.

Toch bleven haar woorden nog een paar dagen bij mij nagalmen. Ieder huishouden moet natuurlijk vooral zelf kiezen waar en hoe er gegeten wordt. Op de bank voor de televisie is als je alleen bent juist wel een gezellige optie. En er zijn natuurlijk culturele verschillen en allerlei verschillende tafelmanieren en eetgewoonten.

Zou het iets zeggen over de samenleving - in het groot of in het klein - hoe er gegeten wordt? Of je met z’n allen met je handen uit dezelfde grote schaal eet waar je met elkaar omheen zit. Of dat ieder voor zichzelf iets pakt uit een enorme koelkast, het opwarmt en eet waar en wanneer hij wil? Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je een maaltijd met elkaar deelt je altijd méér deelt dan alleen het eten. Juist aan tafel kun je bij praten, vertellen hoe je dag was, vragen hoe het met de ander gaat.

In onze kerken staat de tafel in het midden. Vanwege dat oude verhaal waarin Jezus niet alleen eten en drinken deelt tijdens een maaltijd, maar ook zijn waarden en normen, zijn ideeën, zijn vriendschap en liefde: zichzelf. Rond die tafel komen we bij elkaar om daarin te delen: in oude verhalen, in geloof, hoop en liefde, in gemeenschap met elkaar. Het bijzondere is: wanneer je daarin deelt met elkaar wordt het steeds meer.

Het thema van de startzondag dit jaar is: ‘Aan tafel!’. Een toepasselijk thema, dat ook een beetje schuurt. Want onze Oekraïense vluchtelingen zouden na een half jaar hier wel weer eens aan hun eigen eettafel thuis willen dineren. De voedselbanken in ons land zijn nodig om ervoor te zorgen dat er bij veel gezinnen überhaupt iets op tafel staat. Wie de luxe heeft boodschappen te kunnen kiezen voor zijn maaltijd, moet allerlei keuzes maken die gevolgen hebben voor het klimaat, voor boeren dichtbij en ver weg, voor de portemonnee. En de asielzoekers die aankomen in Ter Apel, waar eten die eigenlijk?

Er is zo’n mooi lied over hoe het zou moeten zijn: dat er voor iedereen plaats is aan de tafel. Dat is wat we oefenen in de kerk.

Welkom!

Hartelijke groet,

ds. Charlotte Kremer

 


Bij de tijd van het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar begint pas met de adventstijd, maar omdat na de zomervakantie alles weer van
start gaat vieren we onze startzondag in september. Verder zijn er in de liturgie nog geen bijzonderheden tot het najaar. De kleur blijft dan ook voorlopig nog groen.


Zeven
In de maand oktober hangt er een bijzondere expositie in de kerk van Zuiderwoude. Het zijn zeven kunstwerken van Jeltje Hoogenkamp. Zij maakte zeven schilderijen bij de zeven werken van barmhartigheid.
Kees de Winter is theoloog en fotograaf, en hij maakte zeven foto’s bij het thema. De dichter Corrie Kompels schreef zeven gedichten bij de werken van barmhartigheid.
Op zondag 16 oktober staan deze kunstwerken centraal in de diaconale dienst.
 


Inzameling voor de voedselbank

op zaterdag 12 november 2022

in de kerk van Broek in Waterlandvan 11.00 tot 13.00 uur In de kerk van ZuiderwoudeVan 11.00 tot 12.00 uur.

Wat kunt u meenemen? Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom.U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van:

Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608.

De Diaconie en de Raad van Kerken van de Protestante Gemeente van Broek in Waterland en Zuiderwoude/Uitdam

 


Gespreksgroep

Bijbel en kunst
De gesprekskring maakt een doorstart in een nieuwe vorm! We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van Bijbelse kunst.
Een Bijbelverhaal komt in een ander licht te staan wanneer we zien hoe een kunstenaar ermee aan de slag is gegaan. Zeker als we kunstwerken met hetzelfde Bijbelse thema met elkaar vergelijken. Wat valt op? Wat raakt ons? Lezen we iets nieuws? Wat betekent het? We beginnen met bekende gelijkenissen.
We gaan van start op dinsdag 4 oktober en maandag 7 november. 20:15 uur in de kerk van Zuiderwoude.

 


Koffieochtend

De maand oktober bent u nog van harte welkom om op woensdagmorgen een kopje koffie te drinken in de kerk van Zuiderwoude. Vanaf 10.00 uur is de kerk open.

Daarna houden we een winterstop. In het voorjaar 2023 hopen we deze gezellige ontmoetingen weer voort te zetten. We houden u op de hoogte.

 


Zomeropenstelling kerk Zuiderwoude 2022

Zoals u ongetwijfeld hebt gezien stond de deur van de kerk deze zomer elke middag open. Dankzij de gastvrouwen en –heren was dit mogelijk, ze ontvingen de bezoekers gastvrij en hebben heel wat kopjes thee aangeboden. Zo’n 1600 bezoekers mochten we verwelkomen in de acht weken. Veel boeken, jam, handwerk en andere spulletjes vonden een nieuwe bestemming.

De verkoop heeft € 3169,01 opgebracht voor het onderhoud van de kerk. 

Van de verkochte schilderijen heeft de kerk € 250,00 ontvangen. De exposities waren van Nanna de Klerk “Water-wonder-land” en van Frans van Vuuren “Waterland”.

Allen hartelijk dank.

 


Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor kwetsbare kinderen in Griekenland van 21 t/m 26 november 2022

Kerk in Actie organiseert jaarlijks een huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Wachten, wachten en nog eens wachten. Erger dan de gammele tenten, de kou en de honger is voor vluchtelingen het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven!

Daarom komen ook wij in Zuiderwoude in actie en doen mee met de landelijke collecte.

Mist u de collecte maar wilt u wel meedoen maak dan een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’.


Actie kerkbalans 2022     

15 t/m 29 januari

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De opbrengst komt zoals altijd geheel ten goede aan de eigen gemeente.

In de actieperiode wordt aan de lidmaten en doopleden van onze gemeente een envelop met informatie uitgereikt. Het betreffende antwoordstrookje wordt daarna weer opgehaald. U kunt dat ook inleveren bij de coördinatoren Hilda Huiberts, Burg. Peereboomweg 3, Broek in Waterland en Ed Honingh, Dorpsstraat 29, Zuiderwoude.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RK kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.
De kerken krijgen geen subsidie. De lasten moeten door de kerkleden zelf worden opgebracht
zoals het salaris van de predikant, diverse activiteiten maar ook missionaire en maatschappelijke projecten.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters:
Ed Honingh (020 4033243) en Hilda Huiberts (020 4033608).


Voedselbank

Producten voor de voedselbank kunt u inleveren bij de kerk van Zuiderwoude en Broek in Waterlans tijdens de kerkdienst.

Wat kunt u meenemen? Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom! U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608.

De Diaconie van de Protestante Gemeente Broek in Waterland-Zuiderwoude-Uitdam en de Raad van Kerken Broek in Waterland


Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We mogen er bijzonder trots op zijn dat het gelukt is binnen de termijn die we voor ogen hadden.

Officieel zijn we nu één gemeente. Voor velen van ons verandert er eigenlijk niets. De kerkdiensten vieren we immers al een tijdje samen, er staat alleen een iets andere naam op de liturgie. Achter de schermen moet er nog wel het één en ander gebeuren: naamswijzigingen van de bankrekeningen bijvoorbeeld. We willen een nieuw logo en een mooie nieuwe gezamenlijke website. Daar wordt nog verder aan gewerkt.


 

Vakanties met zorg en aandacht

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.


Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Accommodaties

In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem Alexander.

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw diaconie of rechtstreeks met het Vakantiebureau, telefoon (0343) 74 58 90, www.hetvakantiebureau.nl   


Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

De gezamenlijke diaconieën van Waterland ondersteunen jaarlijks een laagdrempelig project wat binding heeft met een van de kerken die meedoen. 

 

 Het jaarproject van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland 2022: Oud in Afrika

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in West Ethiopië. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen, die voor hun kleinkinderen zorgen, ondersteund. Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. Zij werkt samen met lokale professionals die zij geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van diverse katholieke congregaties. 

www.oudinafrika.org  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.