De eerste echte christelijke hosting provider

 

Nieuw project 2023 Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW project)

De Werkgroep Werelddiaconaat Waterland kiest elk jaar een project waarbij iemand in het bijzonder is betrokken. Dit jaar is het voorgedragen door de Protestantse gemeente Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.

De gemeenten die meedoen zijn:  Marken, Zunderdorp, Ransdorp-Holysloot, Durgerdam, Monnickendam en Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.

Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda: www.nacmu.nl/onderwijs is nu bijna 23 jaar geleden opgericht door Piet en Pita Buitendijk. Geraakt door de armoede en het grote aantal kinderen in nood besloten Piet en Pita in 2000 om zich vanuit hun huurhuis in Kampala toe te wijden aan de zorg voor kinderen die zijn verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Kinderen waarvan de familie niet getraceerd kon worden, werden door de politie van Kampala naar hen gebracht. In 2001 kregen zij het eerste kind dat hun zorg nodig had. En al snel volgden drie andere baby’s. In 2006 had het echtpaar al 47 kinderen en verhuisden zij en hun medewerkers naar het huidige, grote terrein even buiten de stad Mukono. Op dit terrein konden nog meer kinderen een plaatsje krijgen en was er ruimte voor het bouwen van scholen, een kliniek en nog veel meer. Sinds de oprichting heeft Noah’s Ark de levens van honderden kinderen die ongewenst of wees waren kunnen redden. Velen konden uiteindelijk teruggeplaatst worden bij familieleden en op dit moment vinden zo’n 200 kinderen een liefdevol thuis in het  kinderhuis of in één van de Family Units. Meer dan 500 leerlingen en studenten krijgen onderwijs op de scholen en de kliniek biedt gesubsidieerde medische zorg aan duizenden patiënten per jaar. Zowel de eigen leerlingen en medewerkers als mensen uit de dorpen er omheen. Die eerste 4 baby’s zijn nu gezonde en tevreden jongvolwassenen, die hun middelbare school hebben afgerond.

Van Niemand tot Iemand

Omstandigheden leiden er soms toe dat iemand bestempeld wordt als een niemand:’ Je bent het niet waard om  moeite of geld in te stoppen.’ Noah’s Ark ontfermt zich over deze  ‘niemanden’ op mentaal, spiritueel, lichamelijk en educatief gebied.  Zo helpen we deze kinderen om weer iemand te worden. In Nederland gaan de kinderen en de jeugd naar school. Wat een zegen dat het zo werkt en dat we met elkaar een systeem hebben waarbij dit geregeld is! In Uganda is dat helaas niet zo en moet men zelf opdraaien voor het schoolgeld en alle benodigdheden. Als je je kind een toekomst wilt bieden moet je daar zelf voor zorgen. Voor een snelgroeiend aantal families is dit een te grote uitdaging geworden. Uganda kent wel ‘gratis’ basisonderwijs, met een paar grote kanttekeningen:

De ‘gratis’ scholen in Uganda kennen overvolle klassen en docenten die hun salaris te laat of maar deels krijgen en dus weinig voor de klas staan, op zoek naar een ander inkomen. Hoewel het schoolgeld gratis is, betalen de ouders voor onder meer boeken, schriften en pennen, het uniform, examengeld en andere benodigdheden zoals: kopieerpapier, zeep of wc-papier. En dan wordt er toch nog vaak om extra geld gevraagd. De opvoedkundige en onderwijskundige kwaliteit op deze scholen is over het algemeen ver beneden peil en slechts een kwart van dekinderen stroomt door naar het voortgezet onderwijs. Kortom de cirkel van armoede wordt niet doorbroken, maar in stand gehouden.

New Horizon

We bieden onderwijs aan op onze eigen school. New Horizon bestaat uit een kleuterschool, basisschool en een school voor voortgezet en beroepsonderwijs.  We volgen het Ugandesecurriculum met extra aandacht op het gebied van Bijbelse lessen, praktische vaardigheden en sporten spel. We kijken naar de groei van onze leerlingen en niet alleen naar hun rapportcijfers.

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.