De eerste echte christelijke hosting provider


AL LAAT GEEN ZON ZICH ZIEN

Al laat geen zon zich zien

door wolken, zwaar en dicht,

ook als verborgen bron

omgeeft zij ons met licht.

 

Zelfs in de diepste nacht

ken ik de zekerheid

dat mij de morgen wacht.

Het licht heeft alle tijd.

 

Al lijkt de hemel dicht

en God verleden tijd,

in liefde schijnt zijn licht

en tegenwoordigheid.

 

Ik word zijn Naam gewaar,

Hij krijgt voor mij gezicht,

want ik herken Hem aan

de stralen van zijn licht.

                 Sytze de Vries

 


Decemberdrukte

Wat was er veel te beleven in onze kerken in de decembermaand! En wat waren er onvoorstelbaar

veel mensen bij betrokken. Er werden alle adventszondagen en met kerst prachtige liturgische schikkingen gemaakt en in alle kerken werden kerstbomen opgetuigd. Er was kerstfeest met de ouderen. Er deden maar liefst vijf koren mee met het samen zingen rond de kerst. Bij de organisatie

van de Lichtjestocht waren meer dan 80 mensen betrokken, en meer dan 250 deelnemers.

Het kinderkerstfeest in Uitdam was gezellig, de kerstnachtdienst warm en sfeervol. Op kerstmorgen vierden we feest, oudejaarsmiddag en -avond stonden we met mooie woorden even stil op de drempel van de jaarwisseling. Koorzangers, kosters, koks, schoonmakers, organisten en andere musici, lectoren, klokkenluiders, liturgiemakers, kindernevendienstleiding, werkgroepleden, en vele, vele anderen. Wat mooi dat er in onze dorpen zó veel mensen zijn die zich (het hele jaar door, en nog eens extra rond de feestdagen) voor onze kerken inzetten. Dank dat we zo samen actieve en levende gemeenten kunnen zijn!

Wilt u foto’s zien van de verschillende activiteiten kijk dan bij de rubriek fotoalbum!

 


Actie kerkbalans 2020

Het thema voor de actie Kerkbalans van 2020 is “Geef voor je Kerk”. Als sinds 1973 werken de kerkgenootschappen in Nederland samen in de “actie Kerkbalans”. Daarmee doen ze een beroep op de plaatselijke leden van hun geloofsgemeenschappen om een financiële bijdrage te leveren voor het in stand houden van hun kerk. De kerk van Zuiderwoude/Uitdam evenals de kerk van Broek in Waterland krijgen geen subsidie. Maar het onderhoud van de gebouwen, de mensen die in dienst  zijn van de kerk (predikanten) maar ook de koffie en maatschappelijke projecten kosten geld. In de actieperiode van 18 januari t/m 1 februari zult u benaderd worden om een financiële bijdrage toe te zeggen. Dus geef voor je kerk, want de kerk dat zijn wij samen.

De kerkrentmeesters van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland.

 


Gesprekskring

Elke eerste dinsdag van de maand komt de gezamenlijke gesprekskring bij elkaar. Op 4 februari is de eerstvolgende keer. We beginnen om 20:15 uur. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het boekje ’10 moeilijke vragen en hun antwoorden’ van Nienke Algera. Daarin staan onderwerpen centraal waar je erg verschillend over kunt denken. ‘Waarom is er zoveel lijden als God liefde is?’, ‘Wat heb je aan geloof?’, ‘Kun je God bewijzen?’, ‘Wat moeten we met Jezus?’. We nodigen iedereen uit om ideeën te delen, elkaar te inspireren, en samen te zoeken naar antwoorden die bij elk van ons passen. Als je mee wilt doen, geef je dan even op bij ds. Charlotte Kremer of ds. Martien Pettinga.

 


 

Winterwandeling 2020

Op zaterdag 25 januari 2020 wordt de winterwandeling voor de 19de keer georganiseerd. Deze keer wandelen we door de Zuidoostbeemster. We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk van Zuiderwoude en we parkeren de auto bij school De Bloeiende Perelaar, Middenpad 1 in Zuidoostbeemster. We starten de rondwandeling van ruim 6 km. om 14.00 uur en houden onderweg een koffiestop. Bij terugkomst wacht ons om 17.00 uur in de kerk van Zuiderwoude glühwein, chocolademelk en een uitgebreide erwtensoepmaaltijd. U betaalt hiervoor € 9,00 p.p. en dat rekent u af in de kerk. Trek  warme wind- en waterdichte kleding en stevige schoenen aan. Ook als u niet mee wandelt bent u ook welkom om erwtensoep te komen eten.

Opgeven uiterlijk 21 januari bij:

Ed en Adrie Honingh, tel. 020-4033243,

e-mail: edenadrie@hetnet.nl

 


  

Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

Het project voor 2020 is: Baan Phak Phing (De Schuilplaats) in Thailand.

In Baan Phak Phing wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die op jonge leeftijd zijn misbruikt. Het leven in een vertrouwde gezinssituatie is voor velen van hen geen anzelfsprekendheid.

Veelal is het misbruik gepleegd door mensen uit hun directe omgeving. Vaak zijn het personen, die juist verantwoordelijk waren voor hun ‘veilige’ omgeving. Weer andere meisjes zijn door hun familie verkocht. Baan Phak Phing biedt deze meisjes een warm en veilig thuis dat zoveel mogelijk gebaseerd

is op een normale gezinssituatie. Er zijn groepen van maximaal 10 meisjes, die in drie huizen wonen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast zijn er 3 huisjes voor de bijna volwassen meisjes, die hier leren om zelfstandig te wonen. Het streven is om met liefde, opleiding en

coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving en – voor zover mogelijk - op een terugkeer naar hun eigen leefomgeving. Sinds 1990 zijn al veel meisjes opgevangen die zo een nieuwe start konden maken in hun leven. Maar nog voor velen is liefde, structuur en opvang nodig!

De steun die de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland wil bieden is geld werven voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen en verbinding met het internet. U kunt het project steunen met een gift  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie Zuiderwoude - Uitdam.  

 


 

KERK OPEN

Afgelopen zomer was de kerk acht weken open. Mensen van dichtbij en van ver weg hebben onze kerk bezocht.

Soms om te schuilen, soms om de koelte op te zoeken.

De kerk was een plek om stil te zijn, even te rusten, om iets te kopen, om de tentoonstelling te bekijken of om gewoon een praatje te maken. Er zijn heel wat kopjes thee/koffie aangeboden wat door de bezoekers erg werd gewaardeerd.

De openstelling heeft voor het onderhoud van de kerk het mooie bedrag van ruim € 3200,- opgebracht. Hartelijk dank aan de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben door aanwezig te zijn als gastvrouw-heer, door boeken of andere mooie spulletjes te brengen, de dames van de vrouwenvereniging die weer van alles gemaakt hadden en natuurlijk de mensen die iets gekocht hebben. Ook de CatharinaStichting willen we niet vergeten, de tentoonstellingscommissie heeft ook dit jaar weer gezorgd dat er tijdens de zomeropenstelling twee verschillende exposities waren.     

Namens de kerkelijke gemeente, Ed en Adrie Honingh