De eerste echte christelijke hosting providerAlgemeen
Kerkplein Waterland is een activiteit van een aantal protestantse gemeentes en de RK Parochie in Waterland.


     

                              

OKTOBER 2018

 

GEESTELIJK VERZORGER IN SWAENSBORCH

Een kennismaking met de persoon en het werk: Hanneke Keur te gast in de Lutherse kerk

Sinds oktober 2015 geestelijk verzorger van het verzorgingshuis Swaensborch in Monnickendam: Hanneke Keur, wie is zij? En wat houdt dat volgens haar in: geestelijke

zorg in voor bewoners in een huis met zoveel verschillende achtergronden? Verschillend niet alleen in levensovertuigingen, maar ook wat betreft ziektebeelden, die je bij mensen tegenkomt, zoals dementie, of juist somatische aandoeningen als Parkinson, MS, COPD). Voor welke vragen stellen de mensen haar? Wat is in de praktijk haar rol en haar houding als er gevraagd wordt naar euthanasie? Hanneke Keur introduceert deze avond zichzelf en de geestelijke zorg middels een boeiende inleiding. Vervolgens gaan we met haar in gesprek.

Woensdag 10 oktober

Lutherse Kerk, Zuideinde 39 Monnickendam Aanvang 20.30 uur. Kerk open vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

 


 

OVER BROOD EN WIJN 17 OKTOBER

Gespreksavond in Lutherse kerk met pastor Henk Bak en dominee Eugène Baljet

Een wonderlijk stoutmoedige en tedere gedachte: bij God aan Tafel. Bekend als Eucharistie, heilige Mis, heilig Avondmaal, Maaltijd van de Heer. In de ene sector van de Kerk viert men het wekelijks, in de andere enkele malen per jaar. En ja, ook de theologische gedachten over wat daar in dat moment gebeurt, lopen uiteen en aan dat laatste wordt nogal zwaar getild.

Goed, de leer scheidt, maar hoe zit het met de beleving? En wat beleven wie deelnemen eigenlijk? Wat brengt het je? Is dat aan elkaar te vertellen?

Vandaar een gespreksavond. Voor Rooms katholieke en Protestantse gelovigen, voor ieder die ervaring heeft met Mis of Avondmaal of er benieuwd naar is.

Woensdag 17 oktober

Lutherse Kerk, Zuideinde 39 Monnickendam Aanvang 20.30 uur. Kerk open vanaf 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

 


 

WANDELING DOOR AMSTERDAM NOORD OP WOENSDAG 24 OKTOBER

Voor de 4e keer hebben wij namens Kerkplein Waterland een wandeling georganiseerd in Amsterdam. Deze keer door Amsterdam Noord, afstand ca. 10 km.

De start van de wandeling is om 10.00 uur bij het VVV kantoor t/o het Centraal Station en het eindpunt Metro Station Noord. Onderweg drinken we koffie bij Café-Restaurant Stork en lunchen we bij het Leger des Heils

aan de Rode Kruisstraat 22. De kosten van deze wandeling bedragen € 15,00 en dat is voor de gezamenlijke lunch. Het maximum aantal deelnemers is 35.

Wandeling: woensdag 24 oktober. Aanmelden: vóór 20 oktober bij Ed en Adrie Honingh telefoon 020-4033243 of via e-mail: edenadrie@hetnet.nl

 


 

AFSCHEID VAN HET BOERENLEVEN

Filmavond

Jos de Putter filmde het laatste jaar van zijn ouders op hun boerderij in Zeeuws Vlaanderen. Hij legt met zijn camera activiteiten vast die door hen al vele malen  zijn gedaan, maar nu voor het laatst worden gedaan. Er is geen opvolger. Deze documentaire won de Prijs van de Stad Utrecht op het Nederlands Film Festival.

Donderdag 25 oktober

De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Karmac, ’t Spil 19, Monnickendam! Ingang achter de bibliotheek, bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur.

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.