De eerste echte christelijke hosting provider

Algemeen
Kerkplein Waterland is een activiteit van een aantal protestantse gemeentes en de RK Parochie in Waterland.


                                  

              

SEPTEMBER EN OKTOBER 2017

 

 

FILMAVOND IN DE BOLDER

Vrijheid van meningsuiting en geloof staan centraal in de film waarmee we dit seizoen beginnen. Maarten Luther schrijft in een open brief dat iedereen in vrijheid moet kunnen geloven. De drukker Klaas Voeten wordt gevraagd in het diepste geheim een belangrijke brief van Luther te drukken. Al snel wordt dat echter ontdekt. De drukker wordt gearresteerd maar zijn zoon Storm weet te ontsnappen met het zetsel. Storm speelt zich af tegen het historische decor van de Reformatie, die in 2017 zijn vijfhonderdste verjaardag viert. Een spannend verhaal met spectaculaire beelden van historisch Antwerpen. 

 

Donderdag 28 september

De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam.

Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

 


 

DR. SAM JANSE OVER FUNDAMENTALISME, HEILIGE SCHRIFT EN GEWELD

Heilige Schriften zijn gevaarlijk materiaal. In verkeerde handen veroorzaken ze rampzaligheid. En misschien niet alleen in verkeerde handen.

Moslims hebben de Koran, Joden de Tenach, Christenen de Bijbel. In al die boeken vind je teksten waarin geweld wordt gepredikt. Die teksten zijn in de minderheid, maar qua aantal niet gering. En leest men de heilige teksten vanuit een fundamentalistisch gezichtspunt, dan kan er zomaar een direct gezag aan worden toegekend.

Naar het besef van vele christenen worden in een goede en overwogen uitleg de Bijbelse geweldsteksten geneutraliseerd. Voor hen leggen de vreedzame taal en liefdevolle houding van Jezus, de hoofdpersoon in het nieuwe testament, veel meer gewicht in de schaal dan welke andere teksten ook. Of is hier de wens de vader van de gedachte?

Dr. Sam Janse, Nieuw Testamenticus, heeft zich de afgelopen jaren intensief  en met grote kennis van zaken bemoeid met discussies over heilige Schrift en geweld. Artikelen van hem verschenen in tijdschriften en dagbladen. Ook schreef hij er diverse boeken over, laatstelijk: ‘Is het de schuld van de ENE? (in gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld). We zijn dan ook verheugd hem op Kerkplein te mogen ontvangen.   

 

 

Woensdagavond  11 Oktober

Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Inloop, koffie en thee vanaf 20.00 uur.

Plaats: Lutherse kerk, Zuideinde.

Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

 


 

RIEKS HOOGENKAMP: DE LICHTE LUTHER

In Duitsland zie je het alom, bij ons minder, maar 2017 is het Lutherjaar, precies vijf eeuwen sinds de (toen nog) monnik Maarten Luther, publiekelijk protest aantekende tegen misstanden in het Christendom van die dagen. Zijn protest had, achteraf gezien, een enorm maatschappelijk en godsdienstig effect!  Luther zelf was een complexe figuur met een diep ernstige, en tegelijk woelige ziel. Hij kon dan ook geweldig uit de bocht vliegen.  

Er zit aan hem ook een heel lichte kant, van muziek en gedichten, liederen en levendige gesprekken met vrienden aan tafel.

Naar die ‘lichte Luther’ neemt Rieks Hoogenkamp, die in Waterland geen introductie behoeft, ons mee, in een boeiende en gezellige avond.

 

Dinsdagavond 24 Oktober

Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Inloop, koffie en thee vanaf 20.00 uur.

Plaats: Lutherse kerk, Zuideinde.

Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

 


 

VECHTLUST MET EEN KLEIN HARTJE

Filmavond

Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in deze film. De 59-jarige Daniel verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en bureaucratische uitkeringssysteem.

Regisseur Ken Loach won een Gouden Palm in Cannes. Met deze film keert hij terug naar zijn oude lievelingsthema: de outcast in het arbeidersmilieu. Over het thema zegt hij: “Het hoort je bezig te houden dat we in een maatschappij leven waarin mensen niet geholpen kunnen worden, maar worden gestraft.”

 

Donderdag 26 oktober

De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.